+30 2108618179

Ατομικά Πακέτα

Τι είναι τα ατομικά πακέτα;

Τα ατομικά πακέτα είναι εκδρομές οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν απαραίτητο αριθμό συμμετοχών. Είναι πακέτα υπηρεσιών τα οποία είναι σχεδιασμένα για πιο εξειδικευμένες ανάγκες και αν το επιθυμείτε μπορούν να δεχθούν μετατροπές. 

Τι περιλαμβάνουν τα ατομικά πακέτα;

Ανάλογα την εκδρομή υπάρχουν και οι αντίστοιχες παροχές, παρόλαυτά όλες οι ατομικές εκδρομές του pametaksidi.gr περιλαμβάνουν συμμετοχή σε κάποια δραστηριότητα ή συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν είναι ποτέ μεμονωμένες κρατήσεις ξενοδοχείων ή απλά μεταφορές.