+30 2108618179

Είδος Εκδρομών

Πολυήμερες εκδρομές Ελλάδα

Με ημιδιατροφή
Εκδρομή Ιωάννινα , εκδρομή στα Ιωάννινα

Ιωάννινα

3ή4 ημέρες
Αναχωρήσεις: όλο το χρόνο
Από Κέντρο Αθήνας
Πολυήμερη εκδρομή Ελλάδα
0
Με ημιδιατροφή
Θράκη Ανδριανούπολη , πολύμερες ομαδικές εκδρομές Ελλάδα

Θράκη Αδριανούπολη

Διάρκεια 4 ημέρες
Αναχωρήσεις: Όλο το χρόνο
Απο κέντρο Αθήνας
Πολυήμερη εκδρομή Ελλάδα
0